Upadłość konsumencka a prawo spadkowe

Spora grupa ludzi w tej chwili (a w szczególnie osób zadłużonych) zadaje sobie pytanie, co to jest Upadłość konsumencka. Odpowiedź będzie skrótowa bądź niesłychanie wydłużona. Z kolei niniejszy post mam nadzieję odpowie na wszelkie intrygujące Cię wątpliwości. Nade wszystko możemy stwierdzić, że jest to nie mniej nie więcej tylko ogłoszenie bankructwa w momencie, kiedy dojdziemy do wniosku, że jesteśmy niewypłacalni a dalsze opłacanie naszego długu jest nierealne (np. sumy rat przewyższają w znaczącym stopniu nasze zarobki).

Upadłość konsumencka a niespłacone pożyczkiWażnym motywem przy obwieszczaniu upadłości jest to, aby nasza niewypłacalność zaistniała bez naszej winy. Znaczy to, iż zadłużenie powstało obiektywnie bez naszej świadomej winy (np. padliśmy ofiarą krętaczy finansowych, którzy podpisali z nami umowę pożyczki gdzie wysokość odsetek stanowi przestępstwo lichwy). Nasza sprawa jest rozpatrywana przez sąd rejonowy według miejsca naszego zamieszkania. Do niego kierujemy właśnie wniosek.

W trakcie postępowania sąd analizuje naszą sytuację finansową, kontroluje wiarygodność przedstawionych dokumentów i finalnie decyduje o tym czy wydać orzeczenie o ogłoszeniu upadłości w stosunku do nas. Musimy wiedzieć, że w żadnym razie nie możemy sobie zezwolić na zatajenie składników majątkowych i innego tego rodzaju ruchy. Może to, bowiem zniweczyć nasze szanse na ogłoszenie bankructwa na długi okres czasu.

Upadłość konsumencka w 2017 r.roku to niezwykle głośny temat pośród ludzi zadłużonych i przekredytowanych. Od wprowadzenia regulacji o upadłości konsumenckiej minęło już przeszło 6 lat, ale dopiero obecnie jesteśmy w stanie mówić o tym, że stworzona instytucja prawna spełnia swoją rolę w społeczeństwie. Jest to bezsprzecznie wynik noweli, jaka miała miejsce na koniec grudnia 2014 roku. Bieżące regulacje w znacznej mierze doprowadziły do liberalizacji zasad, na jakich jest dozwolone ogłosić upadłość i przyczyniły się do podniesienia ilości pozytywnych orzeczeń ogłaszanych przez polskie sądy w tym temacie.

W jakim okresie zdołam ogłosić upadłość konsumencką?Przez pierwsze, albowiem półrocze roku 2017 z upadłości konsumenckiej skorzystało już kilkaset osób w skali całego naszego kraju. Jest to dobra wiadomość przede wszystkim dla jednostek, które nie mogą sobie poradzić ze zwracaniem swoich zadłużeń. Z pewnością każdy może stwierdzić, że jest trochę niesprawiedliwości w tym, iż ktoś brał pożyczki impulsywnie a w tej chwili jego dług ma podlegać umorzeniu. Nie jest to do końca prawda a sam problem osób przekredytowanych jest trochę bardziej zawiły i złożony.

W wielu przypadkach jest, bowiem tak, że dana osoba nawet stara się spłacać swoje kredyty lecz realnie spoglądając jest to po prostu fizycznie nierealne (np. jej zarobki nie pozwalają nawet na spłatę rosnących odsetek). W takim wypadku wyłącznym sensownym wyjściem z kłopotliwej sytuacji jest tylko Upadłość konsumencka.

Upadłość konsumencka to instytucja ustawowa, która do polskiego ustawodawstwa została umieszczona pod koniec roku 2009. Przepisy odnośnie jej wykorzystywania znajdują się w ustawie o prawie upadłościowym i naprawczym. Powinno się w tym miejscu określić, iż do tej pory z możliwości ogłoszenia upadłości mogły korzystać tylko podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Jednakże na chwilę obecną jest to także dopuszczalne w przypadku konsumentów. Jej ukończenie nie jest łatwym zajęciem, wymaga specjalnej wiedzy prawniczej i dużej wytrwałości (całe postępowannie łącznie z wykonaniem procedury spłaty może potrwać przeszło trzy lata).

Kiedy upadłość konsumencka jest prawdopodobna?Jakkolwiek Upadłość konsumencka w bardzo wielu przypadkach stanowi idealną alternatywę dla jednostek, które mają już postępowanie komornicze. Na ten stan rzeczy ma wpływ masa przesłanek. Musimy, bowiem wiedzieć, iż egzekucja komornika niesie ze sobą poważne wydatki (płacimy za koszty egzekucji, koszty zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym itp.) a oprócz tego wielokrotnie z tego, co nam ściąga komornik niepokrywane są nawet odsetki od głównej kwoty naszego zadłużenia a co za tym idzie nasze zadłużenie zamiast zmniejszać się jeszcze wzrasta. Jest to droga donikąd.

Upadłość konsumencka niweluje ten kłopot. Wówczas gdy się na nią zdecydujemy to sąd przydziela nam osobę syndyka, który z kolei tworzy plan naprawczy. Spłacanie zadłużeń trwa maksymalnie 3 lata a po tym okresie niespłacone długi podlegają procedurze umorzenia. Znaczy to, iż nikt już może ich od nas dochodzić.

Upadłość konsumencka to pierwszorzędne podejście dla rzeczywiście każdej osoby, która stała się niewypłacalna. Do niedawna, bowiem z opcji ogłoszenia bankructwa mogły korzystać tylko i wyłącznie podmioty pałające się prowadzeniem firmy. Natomiast od końca grudnia 2009 r. taką sposobność posiadają także osoby indywidualne- konsumenci. Poprzez przedłożone regulacje do ustawy o prawie upadłościowym i naprawczym nasze państwo dołączyło do krajów Europy Zachodniej gdzie tego typu regulacje działały już z dużym powodzeniem od wielu lat.

Sytuacja dłużnika a upadłość konsumencka


Jak akcentują, bowiem znawcy z branży finansów i bankowości problem niezwróconych zobowiązań narasta w naszym państwie od dużej liczby lat. Ewidentnie nie możemy zapomnieć o rzymskiej zasadzie prawa, jaka mówi, że umów powinno się dotrzymywać jednakże z drugiej strony należy także wziąć pod uwagę sytuację, ludzi nadmiernie zadłużonych, które nie mają rzeczywistych szans na spłatę swych zobowiązań. Taki stan sprawy natomiast generuje to, iż uciekają one ze swoimi przychodami do szarej strefy. Wyjściem, dlatego w takim wypadku jest Upadłość konsumencka.

Niesłychanie często, bowiem osoba zadłużona na kilkadziesiąt lub też kilkaset tysięcy złotych jest skłonna sprzedać resztkę indywidualnego majątku, żeby całość długu została umorzona. Całość, bowiem sprowadza do tego, iż Upadłość konsumencka gwarantuje zadłużonemu „nowe” życie, bez długów, bez męczących telefonów od windykatorów a przede wszystkim bez zajęcia komorniczego.

Wyjściem problemu zadłużenia jest bez wątpienia Upadłość konsumencka. Stało się to możliwe od momentu gdy polski ustawodawca wprowadził do systemu prawnego przepisy to umożliwiające. Jak sama nazwa wskazuje z takiej ewentualności mogą skorzystać konsumenci innymi słowy osoby nie prowadzące funkcjonowania gospodarczej. Dla podmiotów gospodarczych i firm stosowane będą inne przepisy. Warunkiem podstawowym aby dało się przeprowadzić wniosek o Upadłość konsumencka... jest niewypłacalność dłużnika. To znaczy, że takowa osoba nie jawi się być w dzieje regulować na bieżąco własnych zobowiązań, dług jest niewspółmiernie duży do dochodów które uzyskuje a w przyszłości nie zachodzą przesłanki dzięki to, że zobowiązanie zostanie spłacone. Typowym przykładem wydaje się być sytuacja osoby, która popadła w tzw. pętlę kredytową, ma wiele kredytów instytucji bankowych i sporą ilość kredytów pozabankowych. Komornik pobiera z jej świadczenia emerytalnego sumę 300 zł, która nie pokrywa nawet odsetek od czasu zadłużenia, które w przybliżeniu wynosi blisko 100 tyś złotych. W takich okolicznościach Upadłość konsumencka... jest jak w najwyższym stopniu wskazana. Występując o myslalem o tym nią do sądu osobie przypisywany jest syndyk, który sporządza plan spłaty zadłużenia. Odpowiednie wywiązanie się z owego plan jest podstawą do umorzenia reszty niespłaconego długu. W ten sposób dłużni dokonując spłat, które nie obciążają zbytnio jego budżetu może w okresie wartość maksymalna 36 miesięcy uporać się ze swoim zadłużeniem.

Upadłość konsumencka pomocne podpowiedzi


Upadłość konsumencka stała się w ostatnim czasie niezwykle skutecznym rodzajem na poradzenie sobie wraz z zadłużeniem, które nas według prostu przerasta. W naszym miejscu mam przede każdemu na myśli sytuacje ludzi, które nie mają długu w wysokości dajmy dzięki to 2. 000 złotych, ale ich zobowiązania opiewają np. na kwotę stu tys. zł. Jak pokazują dane statystyczne tylko od momentu początku roku 2016 przy Polsce z upadłości konsumenckiej skorzystało już ponad trzech tys. osób. Jest to spora ilość zważywszy na fakt, że w analogicznym okresie rok temu liczba ogłaszanych upadłości kliknij na strone była dużo mniejsza. Z pewnością jest to związane z nowelizacją przepisów, która w doniosły sposób zliberalizowała zasady, dzięki jakich można się starać o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. W tym momencie należność sądowa za złożenie morału w wynosi zaledwie trzydziestu zł. Dodatkowo wszystko być może być sporządzone na formularzu, który możemy uzyskać spośród w siedzibie sądu przy wydziale gospodarczym. Taka sytuacja sprawia, że przeprowadzenie całej procedury jest możliwe poniekąd bez Ta witryna pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Bardzo wielu konsumentów korzysta z tej możliwości i o ile nie ma przeszkód przyrody formalnej to wniosek przy temacie Upadłość konsumencka „przechodzi” bez większego problemu. Jednakże nie zaakceptować zawsze tak musi okazać się. Jeżeli nasza sytuacja związana z zadłużeniem jest skomplikowana to warto skorzystać z pomocy adwokata bądź radcy prawnego.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *